YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để thể hiện tốt nghĩa vụ học tập, việc làm nào sau đây là đúng đắn nhất?

  • A. Học tập theo kế hoạch và có phương pháp tốt.
  • B. Vừa học vừa thưởng thức ca nhạc và phim ảnh.
  • C. Chỉ học khi bố mẹ treo giải thưởng.
  • D. Chỉ học khi có bài kiểm tra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA