AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền nào sau đây thuộc về quyền sáng tạo của công dân?

  • A. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ.
  • B. Học tập suốt đời.
  • C. Tự do nghiên cứu khoa học.
  • D. Khuyến khích để phát triển tài năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>