YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để cạnh tranh, chị Q đã thuê ngựời phát tán những hỉnh ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng ngiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kề bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị Q trước đông đảo khách hàng. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây?

  • A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
  • B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
  • C. Được bảo mật thông tin liên ngành.
  • D. Bất khã xâm phạm về thân thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>