YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây?

  • A. Phát triển của công dân.
  • B. Học tập của công dân.
  • C.  Sáng tạo của công dân.
  • D. Dân chủ của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>