YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?

  • A. Nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
  • B. Nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
  • C. Nó có nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với các chức năng khác nhau
  • D. Nó có nhiều kích thước khác nhau để đảm nhiệm các vai trò khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống vì nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON