YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

  • A. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới
  • B. Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới
  • C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài
  • D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao sẽ bắt đầu từ cấp nhỏ nhất là loài và kết thúc bằng cấp lớn nhất là giới. Cụ thể là: Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 418023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF