YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một lò xo xoắn có độ dài ban đầu là 20 cm. Khi treo một quả cân, độ dài của lò xo là 22 cm. Nếu treo ba quả cân như thế thì lò xo bị dãn ra so với ban đầu một đoạn là:

  • A. 4 cm
  • B. 6 cm
  • C. 24 cm
  • D. 26 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Khi treo một quả cân thì độ dãn của lò xo là 22 – 20 = 2 cm

  Áp dụng, độ dãn của lò xo tăng tỉ lệ với khối lượng của vật

  => Khi treo ba quả cân thì độ dãn của lò xo là 3 .2 = 6cm

  Chiều dài của lò xo khi treo ba quả cân là 20 = 6 = 26 cm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON