YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không khí, oxygen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?

  • A.  21% 
  • B. 79%      
  • C.  78% 
  • D. 15%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thành phần của không khí: 21% khí oxygen, 78% khí nitrogen và 1% các khí khác.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 417983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON