YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

  • A. Người đang bơi trong nước chịu cả lực cản của không khí và của nước.
  • B. Người đi bộ trên mặt đất chịu lực cản của không khí.
  • C. Xe ô tô đang chạy chịu lực cản của không khí.
  • D. Máy bay đang bay chịu lực cản của không khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  A – sai, vì người đang bơi trong nước chịu lực cản của nước.

  B – đúng

  C – đúng

  D - đúng

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON