YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?

  • A. Xe đạp đi trên đường
  • B. Đế giày lâu ngày đi bị mòn
  • C. Lò xo bị nén
  • D. Người công nhân đẩy thùng hàng mà nó không xê dịch chút nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A – xuất hiện lực ma sát lăn

  B – xuất hiện lực ma sát trượt

  C – xuất hiện lực đàn hồi

  D – xuất hiên lực ma sát nghỉ

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON