YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để biểu diễn lực, ta cần biểu diễn các đặc trưng nào của lực?

  • A. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn
  • B. Gốc, phương và chiều
  • C. Phương, chiều và độ lớn
  • D. Gốc và hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Để biểu diễn lực, ta cần biểu diễn các đặc trưng của lực:

  - Điểm đặt

  - Phương

  - Chiều 

  - Độ lớn

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON