YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trọng lượng của một vật được tính theo công thức nào sau đây?

  • A. P = 10 m
  • B. P = m
  • C. P = 0,1 m
  • D. m = 10 P

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trọng lượng của một vật được tính theo công thức: P = 10 m

  Trong đó:

  + P là độ lớn của lực hút Trái Đất (N)

  + m là khối lượng vật (kg)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON