YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận biết lực nào sau đây không phải là lực tiếp xúc?

  • A. Lực ma sát
  • B. Trọng lực
  • C. Sức cản không khí
  • D. Lực đẩy của nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trọng lực là lực hút của Trái Đất là lực không tiếp xúc.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON