YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vật liệu nào sau đây là chất cách điện?

  • A. Gỗ   
  • B. Đồng    
  • C. Sắt        
  • D. Nhôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kim loại: Đồng, sắt, nhôm là chất dẫn điện.

  Gỗ là vật liệu không dẫn điện nên gỗ là chất cách điện.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 417986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON