YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chỉ có thể nói trọng lực của vật nào sau đây?

  • A. Trái Đất
  • B. Mặt Trăng
  • C. Mặt Trời
  • D. Hòn đá trên mặt đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Do đó, hòn đá trên mặt đất sẽ chịu tác dụng của lực hút Trái Đất.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON