YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mô hình 3R có nghĩa là gì?

  • A. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
  • B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
  • C. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
  • D. Sử dụng các vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 417995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON