YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy xác định vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng?

  • A. Giáo viên.
  • B. Viên phấn.
  • C. Bảng.
  • D. Bàn tay giáo viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vật chịu tác dụng trực tiếp của lực trong hoạt động giáo viên cầm phấn viết lên bảng là viên phấn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 418037

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF