YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào khác nhau chủ yếu ở điểm nào?

  • A. Màu sắc            
  • B. Kích thước
  • C. Số lượng tế bào tạo thành
  • D. Hình dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Điểm khác nhau lớn nhất giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào là:

  - Cơ thể đơn bào được cấu tạo bởi một tế bào

  - Cơ thể đa bào được cấu tạo bởi nhiều tế bào

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON