YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất

  • A. Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước
  • B. Lực kéo chiếc thuyền chìm xuống khi bị nước tràn vào
  • C. Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước
  • D. Lực làm xe máy chuyển động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  A – lực đẩy của nước

  B – lực hút của Trái Đất

  C – lực đẩy của nước

  D – lực của động cơ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 418039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF