YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.

  • A. Màng tế bào.
  • B. Chất tế bào.
  • C. Nhân tế bào. 
  • D. Vùng nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Ở sinh vật nhân sơ, nhân chưa có màng bao bọc nên gọi là vùng nhân.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON