YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây mà oxygen không có:

  • A. Oxygen là chất khí.
  • B. Không màu, không mùi, không vị
  • C. Tan nhiều trong nước.
  • D. Nặng hơn không khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ở nhiệt độ thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước và nặng hơn không khí.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 417992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON