YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

  • A. Để đặt và gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết.
  • B. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái Đất.
  • C. Để xác định vị trí của các loài sinh vật giúp cho việc tìm ra chúng giữa các sinh vật trở nên dễ dàng hơn.
  • D. Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trên Trái Đất có rất nhiều sinh vật khác nhau. Nếu không có hệ thống phân loại sinh vật sẽ rất khó để xác định vị trí của các loài sinh vật và khó khăn trong việc tìm kiếm chúng giữa các loài sinh vật khác.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 418033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON