AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao nước ta có sự đa dạng về bản sắc dân tộc là?

  • A. Đang diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động
  • B. Giao tiếp của hai vành đai sinh khoáng lớn
  • C. Giao nhau của các luồng sinh vật Bắc, Nam
  • D. Có sự gặp gỡ nghiều nền văn minh lớn á, Âu với văn minh bản địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>