AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ranh giới của vùng núi Tây Bắc là?

  • A. Sông Hồng và Sông Đà
  • B. Sông Hồng và Sông Cả
  • C. Sông Hồng và Sông Mã
  • D. Sông Đà và Sông Mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>