YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau đây:  Sản lượng thủy sản phân theo hoạt động của Duyên hải Nam Trung Bộ

   (Đơn vị: nghìn tấn)

  Hoạt động

  2005

  2010

  Đánh bắt

  574,9

  685,0

  Nuôi trồng

  48,9

  77,9

  Bảng số liệu trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Quy mô sản lượng thủy sản và cơ cấu phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
  • B. Quy mô sản lượng thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
  • C. Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010
  • D. Tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản phân theo hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2010

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA