AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vị trí địa lý đã qui định đặc điểm nào của thiên nhiên nước ta?

  • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa
  • B. Nhiệt đới ẩm
  • C. Nhiệt đới khô hạn
  • D. Nhiệt đới gió mùa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA