AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau đây :Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu qua một số năm?  (Đơn vị: nghìn tấn).

  Năm

  1980

  1985

  1990

  1995

  2000

  2005

  Sản lượng

  8,4

  12,3

  92

  218

  802,5

  752,1

  Khối lượng xuất khẩu

  4,0

  9,2

  89,6

  248,1

  733,9

  912,7

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

  • A. Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu đều tăng
  • B. Sản lượng cà phê nhân tăng và khối lượng cà phê xuất khẩu không tăng
  • C. Sản lượng cà phê nhân ít hơn khối lượng cà phê xuất khẩu
  • D. Sản lượng cà phê nhân tăng ít  hơn khối lượng cà phê xuất khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>