AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của Biển Đông ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là?

  • A. Nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa
  • B. Có diện tích lớn gần 3,5 triệu km
  • C. Có thềm lục địa mở rộng hai đầu thu hẹp ở giữa
  • D. Biển kín với các hải lưu chảy kép kín

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>