AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta là do?

  • A. Ảnh hưởng của các luồng gió thổi theo mùa từ phương bắc xuống và từ phương Nam lên 
  • B. Sự phân hóa phức tạp của địa hình vùng núi, trung du và đồng bằng ven biển.  
  • C. Ảnh hưởng của Biển Đông với bức chắn địa hình. 
  • D. Vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ quy định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>