AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?

  • A. Cho năng suất sinh vật cao
  • B. Có nhiều loài cây gỗ quý
  • C. Giàu tài nguyên động vật
  • D. Phân bố ở ven biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>