AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đất đai ở đồng bằng ven biển miền trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa, vì?

  • A. Trong sự hình thành đồng bằng , biển đóng vai trò chủ yếu.
  • B. Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.
  • C. Đồng bằng nằm ở chân núi nhận nhiều sỏi , cát trôi xuống
  • D. Các sông miền trung ngắn hẹp và rất nghèo phù sa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>