AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào thể hiện rõ nhất tư tưởng dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh?

  • A. Chương trình của mặt trận Việt minh
  • B. Tuyên ngôn độc lập
  • C. Hiến  pháp 1946
  • D. Hiến pháp 1959

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>