AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?

  • A. Xây dựng một nhà nước hợp pháp, hợp hiến
  • B. Quản lý xã hội bằng pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống
  • C. Xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài
  • D. Tất cả các nội dung trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA