AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước ta thể hiện ở những nội dung nào?

  • A. Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của các thế hệ người Việt Nam
  • B. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản
  • C. Nhà nước ta được dân tộc giao phó điều hành đất nước trong kháng chiến và trong xây dựng hòa bình
  • D. Cả 3 nội dung trên        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA