YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tổng tuyển cử trong cả nước, theo chế độ phổ thông đầu phiếu là gì?

  • A. Để nhà nước cách mạng có cơ sở pháp lý vững chắc trong quan hệ với quân Đồng  minh
  • B. Để có mối quan hệ quốc tế bình đẳng về mặt nhà nước
  • C.  Mới có thể thiết lập một cơ chế quyền lực hợp pháp theo đúng thông lệ quốc tế
  • D. Tất cả mục đích trên        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA