AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, cần chống những căn bệnh nào?

  • A. Đặc quyền, đặc lợi
  • B. Tham ô, lãng phí, quan liêu
  • C. Tất cả những căn bệnh trên
  • D. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>