YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm cơ bản nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng?

  • A.  Nhà nước pháp quyền Việt Nam
  • B. Nhà nước công-nông
  • C. Nhà nước chuyên chính vô sản
  • D.  Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA