AMBIENT
 • Câu hỏi:

  . Để pháp luật được thực hiện nghiêm túc, cần có những điều kiện gì?

  • A. Nâng cao dân trí
  • B. Giáo dục pháp lụât cho nhân dân
  • C. Cán bộ, Đảng viên phải nêu gương chấp hành pháp luật
  • D. Tất cả các điều kiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>