AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham khảo mô hình nhà nước nào để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân?

  • A.  Nhà nước phong kiến
  • B. Nhà nước tư sản
  • C. Nhà nước Xô viết
  • D.  Cả 3 kiểu nhà nước kể trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>