AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong xã hội ta lực lượng nào có quyền lực cao nhất?

  • A. Đảng cộng sản Việt Nam
  • B. Chính phủ nước cộng hòa XHCNVN
  • C. Quốc hội nước CHXHCNVN
  • D. Nhân dân Việt  Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>