YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng Việt Nam có mấy nội dung?

  • A. 2 nội dung
  • B. 3 nội dung
  • C. 4 nội dung
  • D.  5 nội dung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA