AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội hàm “nhà nước của dân” gồm những vấn đề gì?

  • A. Mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân               
  • B. Nhân dân có quyền kiểm soát mọi hoạt động của nhà nước.
  • C. Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm  quyền làm chủ của nhân dân
  • D. Cả 3 vấn đề trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA