YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ công chức nhà nước theo những tiêu chuẩn nào?

  • A. Tuyệt đối trung thành với cách mạng, liên hệ mật thiết với nhân dân
  • B. Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ
  • C. Dám phụ trách, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, thắng không kiêu, bại không nản; thường xuyên tự phê bình và phê bình vì sự trong sạch của nhà nước.
  • D. Tất cả những tiêu chuẩn trên        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA