AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những yêu sách 8 điểm gửi hội nghị Vec xây mà Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên là:

  • A. Đòi quyền bình đẳng cho các dân tộc
  • B. Đòi quyền độc lập dân tộc
  • C. Đòi quyền tự trị dân tộc         
  • D.   Đòi quyền bình đẳng về pháp lý cho nhân dân Đông dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>