AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của Hồ Chí Minh và cả trên thục tế, nhân dân ta có những quyền gì để làm chủ nhà nước?

  • A. Toàn bộ công dân bầu ra quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp
  • B. Quốc hội bầu ra chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ quốc hội và chính ph
  • C. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước, thực hiện các nghị quyết của quốc hội và chấp hành pháp luật; mọi hoạt động quản lý xã hội bằng pháp luật đều nhằm thực hiện ý chí của nhân dân (thông qua quốc hội do dân bầu ra
  • D. Cả 3 vấn đề trên   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>