AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để có một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

  • A. Thiết kế mô hình nhà nước cách mạng
  • B. Lựa chọn, sắp xếp cán bộ
  • C. Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước      
  • D. Kêu gọi thế giới công nhận chính quyền mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>