AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, trong thực thi pháp luật cần chú trọng điều gì nhất?

  • A. Coi pháp luật là độc tôn
  • B. Đề cao công lý
  • C. Đề cao yếu tố tình cảm hơn pháp luật
  • D. Coi thường cả 2 mặt Lý tình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>