YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Cải cách nền pháp lý ở Đông dương bằng cách làm cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những  bảo đảm về mặt pháp luật như người châu Âu; thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ?

  • A. Bản án chế độ thực dân Pháp
  • B.  Đường cách mệnh
  • C. Yêu sách gửi hội nghị Vec xay
  • D.  Báo “Người cùng khổ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA