YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản để nhận biết nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân là gì?

  • A. Nhà nước ta là sản phẩm của cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
  • B. Mục tiêu hàng đầu của nhà nước ta là mang lại và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân
  • C.  Nhà nước ta quản lý, điều hành xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa
  • D. Nhà nước ta do Đảng cộng sản lãnh đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA