YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện được dân chủ trong xã hội, trước tiên cần thực hiện dân chủ trong tổ chức nào?

  • A. Dân chủ trong chính quyền các cấp
  • B. Dân chủ trong quốc hội
  • C. Dân chủ trong tổ chức Đảng
  • D. Dân chủ trong các đoàn thể nhân dân 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA